ALO SİPARİŞ: 0(352) 33 33 555

MAİDE

MAİDE PİDE RESTAURANT

MAİDE'NİN ANLAMI

Kur'an'ın 5. Suresinin adıdır ve Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur.
Yemek sofrası. Üzerinde nimetler bulunan sofra. Ziyafet.
İsa ve Havarilerine gökten inen sofra (Maide-i Mesih).

Maide Ayeti Hakkında Kısa Bilgi

Medine’de nâzil olmuş olup 120 âyettir. Hicrî 6. yılda Hz. Peygamber (a.s.)’ın Mekkelilerle yaptığı Hudeybiye anlaşmasından sonra nâzil olmaya başlamıştır. İhtiva ettiği birçok konudan biri olan ve “yemek sofrası” mânasına gelen Mâide, sûreye isim olmuştur. 

Bu sûre-i şerife sözleşmelere uymayı emrederek başlar. Sonra haccın eda edilmesi, bazı yiyecekler, bazı içtimâî ilişkiler, dürüstlük gibi insanlığı yücelten faziletler, Yahudi ve Hıristiyanların ahitlerini ve dinlerini bozdukları, bununla beraber bazı mütevazi papazların müslümanlara sempati duymasının yanısıra Yahudilerin taassubunu, münâfıkların davranışlarını müteakip, tekrar hac ibadetinin edasıyla ilgili bazı hükümleri bildirir. Toplam olarak sûre, on sekiz farz ihtiva etmektedir. Ahitlerini yerine getireceklerin kıyamet günü alacakları ödül bildirilerek sûrenin başlangıcı ile sonu uyum içinde bitirilir.

Maide Sofrası Bir Kıssa

Ashabı, Hz.İsa'ya gelip dediler.Ya İsa,Cenabı Allah senin duanı kabul eder.Ne olursun Rabbına dua et,isteğimizi ilet,bize gökten sofra indirsin.İsa Aleyhisselam,bu kolay,benim dileğimi Allah reddetmez,verir,ama korkarım sonra isyan edersiniz,dedi.Ashabı,etmeyiz Ya İsa dediler.Bu konuşmalar neticesinde Hz.İsa,Cenabı Allah'a dua etti.Cenabı Allah'da,gökten (semadan) (Müfessirler buna iki bulut arasından diyor) üzeri,örtü ile örtülmüş bir sofra indiriyor.Hz.İsa,Bismillah deyip sofranın örtüsünü kaldırıyor.Bakıyor taze kızarmış bir balık,hatta daha yağları sızıyor.Bunun başı ucunda tuz,kuyruk tarafında sirke.Sofrayı bu haliyle gören kavmi; Ya İsa,ne olursun şu balığı bir dirilt de görelim.Bunun üzerine Hz.İsa,balığa, "hareket et" dedi;Balık biraz hareket etti, "yat" dedi gene yattı.

Bundan sonra beş yufka ekmeği,her yufkanın üzerinde ayrı ayrı katık.

Birinci yufka ekmeğinde yağ, İkinci yufka ekmeğinde bal, Üçüncü yufka ekmeğinde zeytin, Dördüncü yufka ekmeğinde piyaz, Beşinci yufka ekmeğinde pastırma var.

Ne kadar sebze var ise,her birinden ayrı ayrı yemek,yalnız pırasa yok.Sofraya pırasa konmamış.Bundan sonra kavmini sofraya buyur etti.Her biri,ayrı ayrı karınlarını doyurdular.Bu sofra,gün aşırı inmek suretiyle kırk gün devam etmiş.Yani bir gün inmiş,bir gün inmemiş.

Kırk günün sonunda Hz.İsa'ya vahy geliyor.Ya İsa,bu sofradan fakirler yesin, zenginlere verme. Hz.İsa da öyle yaptı.Fakirlere yedirdi,zenginlere vermedi.Yemek verilmeyen zenginler isyan ettiler. "Bu aşikare bir sihirdir" demeleriyle de,Cenabı Allah onları helak etti.

Adres

Düvenönü Hacı Saki Mah. Hastane Cad.
Yıldırım İş Hanı (Eski YapıKredi) KAYSERİ

Telefon

0(352) 33 33 555
0(352) 33 33 111

Sosyal Medya


MAİDE PİDE RESTAURANT , Kayseri Lokanta